Kommentar

Lesepolitikk: Er «lyst» nok til å løse et så gigantisk samfunnsproblem?

Dette er en strukturell samfunnsoppgave på linje med folkehelse og infrastruktur. Løsningene må være deretter, skriver Bernhard Ellefsen.