Kommentar

Achille Mbembe og Magnus Lagabøte ville hatt mye å snakke om

Mange av de nasjonsbyggingsprosessene som fant sted i middelalderen, kan man se utfolde seg i afrikanske samfunn etter deres frigjøring, skriver Marta Tveit.