Kommentar

Thomas Hylland Eriksen: Det postkoloniale prosjektet står i fare for å bli en karikatur

Dersom det nå skal bli politisk umulig å snakke om folkeslag man ikke selv tilhører, er antropologien død som intellektuelt prosjekt. Og hvis forfattere ikke skal oppmuntres til å sette seg inn i andres livsverdener, blir litteraturen enten virkelighetsfjern eller navlebeskuende.