Ideer

Den fjerde samtaleformen

Hvordan man snakker sammen har mye å si for resultatet av samtalen.