Ideer

«Byråkrater og forskere spiser av samme fat»

Hvilken rolle spiller trangere økonomiske rammer når det gjelder maktfordelingen mellom de vitenskapelig og de administrativt ansatte på universitetene?

Kun for abonnenter