Ideer

Kriminalitet finnes

Kriminologimiljøets oppgjør med Nils Christie gir håp om en debatt som kan bli meningsfull der Hjernevask-debatten var meningsløs.