Ideer

Den mest vidunderlige ting

Intelligensforskere hevder vi blir stadig dummere.