Ideer

Forskningsfronten: Balanse i klimabøkene

Hva: Energien i klimasystemet følges fra den kommer inn fra solen og til den slippes tilbake til verdensrommet. Hvem: Et knippe ledende klimaforskere. Betydning: Jordens energiregnskap må forstås for at vi skal kunne beregne effekten av klimaendringer.