Ideer

Det ekstreme livet

Hva: Banebrytende oppdagelser er nå rapportert fra mikroorganismenes verden. Hvem: Tre studier tar for seg livet i ekstreme miljøer: på havbunnen, under isen og i atmosfæren. Betydning: Vi vet fortsatt lite om nisjelivet på jorden, men de nye funnene lover mye.

Kun for abonnenter