Ideer

Ineffektiv psykologutdannelse

Helsevesenet trenger gode terapeuter for å motvirke eksplosjonen i antallet uføretrygdede, men psykologutdannelsen er lite egnet til å skape effektive behandlere.