Ideer

Verdien av det upersonlige

– Er krenking av privatlivet en essensiell del av demokratiet? spør Richard Sennett, sosiologen bak «intimitetstyranniet».