Ideer

Den norske byrde

For å forsvare norsk olje- og gassutvinning konstruerer regjeringen etiske dilemmaer som ikke finnes.