Ideer

Internettet blir snurpenot

Etter 22. juli skulle vi bli mer åpne, mer gjennomsiktige. Retorisk gjelder parolen fellesskapet, i praksis dreier det seg om borgerens private sfære.