Ideer

Om strategier og distinksjoner

Magne Flemmen: En kritisk diskusjon av Bourdieu kan ikke ta utgangspunkt i vranglesning og misforståelser. Det er dessverre hva Elsters utfordring legger opp til.

Kun for abonnenter