Ideer

Forsnakkelsens åpenbaring

Når Barneombudet og Gunn Karin Gjul snakker om foreldreskap, røpes forvaltningens ubevisste ideologiproduksjon.