Ideer

Jeg forlater skolen

Troen på at alle er like gode i alt og at alle skal lære alt, må vike plassen for spesialisering og et innslag av elitistisk tankegang.