Essay

De manuelle

Slik kan klassene inndeles: overklasse, middelklasse, de manuelle, skriver tømrermester Ole Thorstensen.