Ideer

Rettsstaten under angrep

Det kan være grunn til å spørre om den største trusselen samfunnet står overfor ikke er kriminalitet og terrorisme, men staten selv.