Ideer

Landskapets dynamikk

Hvor langt har vi kommet etter hundre års forskning på landskapsendringer?