Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Ideer

Tankesmienes faglige arbeid er viktig

I Morgenbladet 17. juli skrev professor og medlem av det akademiske råd i Agenda, Dag O. Hessen, at han syntes det var «flott at Civita nå omfavner tillit, og [at] det blir interessant å se hvordan de ønsker å bekjempe de økende ulikheter som underminerer den».

Jeg svarte ham 24. juli at det overhodet ikke er nytt at Civita omfavner tillit og engasjerer seg i temaet ulikhet, men at dette, tvert om, er noe vi har gjort lenge. Jeg viste også hvordan Civita har publisert en lang rekke faglige arbeider om temaet, og at vi har arrangert mange møter, kurs og seminarer. Mitt poeng var at jeg syns en akademiker som Hessen bør vise et minimum av interesse for våre faglige arbeider før han skriver om oss på den måten han gjorde.

Men Hessen virker fortsatt ikke så interessert.

Men Hessen virker fortsatt ikke så interessert. I sitt svar til meg 31. juli skriver han at han har «fulgt Civitas mange innlegg om temaet» – hva nå det kan bety – og antyder ellers at Marte Gerhardsen har bragt meg ut av fatning fordi hun har skrevet et par avisinnlegg i sommer.

Nei, Hessen – slike ting bringer meg ikke ut av fatning. Men det som bekymrer meg, er at flere enn Hessen skal tro at tankesmiene er en slags utspillsfabrikker som engasjerer seg i samfunnsdebatten uten en faglig og akademisk forankring.

Det ønsker nemlig ikke Civita å gjøre.

Kristin Clemet

Leder i Civita