Ideer

Japan legger ned humaniora

I juni sendte Japans utdanningsminister Hakubun Shimomura ut brev til landets universiteter, med følgende bestilling: Enten gjør læreplanene i humaniora og samfunnsfag – på både bachelor- og masternivå – «mer nyttige». Eller legg dem ned. Både juss, økonomi og lærerutdanninger skal være blant fagfeltene som skal reformeres, ifølge avisen Yomiuri Shimbu. Takamitsu Sawa, som leder Shiga University, beskriver nyttebegrepet i et leserinnlegg i avisen The Japan Times: Ett forslag som skal ha blitt diskutert i departementet har vært å vri jusstudiet bort fra grunnloven, og mer mot juss relatert til bygging og salg av eiendom. Ifølge en spørreundersøkelse som Yomiuri Shimbu har gjennomført, planlegger minst 26 universiteter å følge ministerens pålegg. 17 sier de vil avvikle fagfeltene helt. Sa noen humaniorakrise?