Ideer

Danmark – fantastenes paradis?

Om man skulle peke på én enkeltperson fra vår egen tid som har preget det siste tiåret, må prisen gå til den nå herostratisk berømte über-fantasten Flemming Rose, skriver Suzanne Brøgger.