Ideer

Vil ha handlingsplan mot muslimhat

– Diskrimineringen mot muslimer tas ikke alvorlig på høyt hold, mener Linda Noor.