Ideer

Konsulentene kommer!

Forskningsinstitutter får ikke tjene penger på UD-oppdrag, selv om konsulentselskaper gjør det.

---

MIST I DEBATTEN

Ulf Sverdrup

Direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), som blant blant annet konkurerer med konsulentselskaper som ILPI for å få oppdrag fra Utenriksdepartementet.

---

– Det har vært stor debatt etter VGs avsløringer om Utenriksdepartementets anbudsløse pengetildelinger til konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI). Er det så ille at Utenriksdepartementet velger å betaler konsulenter, heller enn forskningsinstitutter som dere?

– Jeg vil ikke kommentere ILPI spesifikt, men Utenriksdepartementet står naturligvis fritt til å velge de partnere de vil. Noe av nyheten i denne saken er at noen av disse virksomhetene driver for profit, altså med utbytte, det gjør ikke Nupi. UD har et ansvar for sektoren som jobber med forskning innenfor utenriks- og utviklingspolitikk. De forvalter dette ansvaret på ulike måter. Det langsiktige kunnskapsbehovet kan ofte best dekkes ved å kanalisere penger til Forskningsrådet, samtidig er det også et reelt behov for kortere og mer relevante oppdrag. Nupi, og mange andre forskningsinstitusjoner som oss, er ikke fullfinansiert. Vi må hente 85 prosent av inntektene fra markedet. UD er derfor en viktig kunde, selv om vi også søker midler i Forskningsrådet, EU og andre steder. Vi kan ofte ikke velge hvilke typer tildelingsmekanismer UD bruker. De kan noen ganger velge anskaffelser, som må være offentlig utlyst, andre ganger kan de gi pengene i form av tilskudd. Det må vi forholde oss til.

Helt generelt mener vi det er viktig at det er åpenhet og konkurranse om midlene.

– Men har dere noen tanker om UDs store tildeling til ILPI, som debatten nå handler om?

– Vi følger selvsagt med på saken, men ønsker ikke å kommentere spesifikt på denne. Nupi er not for profit. Våre priser reflekterer vårt reelle kostnadsnivå, lønn pluss overhead. Det godkjennes i praksis hvert år av Forskningsrådet. I tillegg har vi ikke lov til å generere overskudd fra tilskuddsprosjekter vi har fra departementet. Og blir det penger igjen i et prosjekt, så sender vi dem tilbake til UD.

– Så konsulentselskaper som ILPI jobber etter andre økonomiske regler enn dere?

– Som sagt vil jeg ikke kommentere ILPI spesifikt. Men vi er opptatt av å være åpne om prinsippene Nupi arbeider etter. Helt generelt mener vi det er viktig at det er åpenhet og konkurranse om midlene. Vi mener også at deler av det langsiktige kompetansebehovet ofte bør dekkes via overføringer til Forskningsrådet. Sammen med de andre utenrikspolitiske instituttene har vi arbeidet for at de mer relevansorienterte prosjektene utlyses i konkurranse. Det er gunstig for skattebetalerne og for kvaliteten på prosjektene.

Askild Matre Aasarød

Journalist