Ideer

— Ekte, etiske dilemmaer

Debatten om bruken av levende modeller er viktig, mener Solveig Østrem.