Ideer

– Kvinner ser feil overalt

Kirurgen fra NRKs «Innafor» ble irritert av Emma Clares «skuespill».

---

mist i debatten

Halfdan Vier Simensen
Plastisk kirurg. Deltok i NRKs programserie Innafor om intimkirurgi.

---

– Du klages inn til helsemyndighetene og til Rådet for legeetikk av kronikkforfatterne i denne ukens avis. Hvordan reagerer du på det?

– Det tar jeg med stor ro. Innlegget er preget av subjektiv synsing. Jeg er ikke sikker på om de skjønner at dette er tema vi lenge har diskutert med myndighetene.

– «Naturen har døpt dem til indre» sier du i tv-programmet. Slik setter du «en standard» for indre kjønnslepper, ifølge kronikkforfatterne. De mener dette er i strid med loven.

– Jeg sier til alle pasientene mine at alt er normalt. Men det jeg også gjør, er å forsøke å forklare at når de opplever å mislike situasjonen, skyldes dette at kulturen har skapt et idealbilde. Og hvis dette skaper problemer for dem, er det altså mulig å hjelpe dem kirurgisk.

– Hvorfor, tror du, får noen jenter komplekser fordi kjønnsorganet ikke ser ut «som en strek», som du sier i programmet?

– Kvinner ser feil over alt. Mange lever i et skjønnhetstyranni. Jeg sier til pasientene mine at jeg likevel respekterer de følelsene de har omkring dette. Hvis en kvinne vil operere selv om hun har vært gift i mange år og mannen ikke bryr seg, viser det hvor dypt det kan stikke.

Det er ikke noe tvil om at det kirurgiske tilbudet er med på å forrykke synet på hva som er normalt og ikke.

– I et annet leserinnlegg skrev Georg Blichfeld, at «denne karen har ingen spesiell autoritet på hva som er fine fitter». Hva mener du?

– Han forstår fortsatt ikke hva det dreier seg om. Det er pasienten som har en oppfatning om hva som er fine fitter.

– Hva synes du om oppmerksomheten etter programmet?

– Mediene hisser hverandre opp. Det blir lite kunnskap og mye følelser. Mange som deltar i debatten har kanskje aldri snakket med en pasient som opplever dette som et problem. Etter å ha møtt hundrevis av utilpasse pasienter, mener jeg å ha et annet forståelsesgrunnlag. Likevel blir jeg tillagt et kynisk økonomisk motiv.

– Hva tenkte du da du så programlederens reaksjon, at hun ble usikker på seg selv og ville gråte?

– Det irriterte meg. Det føltes som et dolkestøt i ryggen. Jeg sa til Emma Clare at «du er helt normal, men hvis dette plager deg er det fullt mulig å gjøre noe med det». Men det var etter å ha snakket kameratslig med henne i fire timer. Da hun kom til meg, var det uten problemer med selvbildet. Å lage ablegøyer om at «nå ble jeg litt usikker», det oppfatter jeg som skuespill.

– Hvordan preger eksistensen av tilbudet om intimkirurgi synet på hva som er normalt og ikke?

– Nå kommer også norske kvinner og krever større rumper. Det er ingen tvil om at det kirurgiske tilbudet er med på å forrykke synet på hva som er normalt og ikke.

– Er dette problematisk?

– Kosmetisk kirurgi går for langt hele tiden. Men hvis du diskuterer den norske politikken i andre land, ser de forundret på deg. Er det staten som skal bestemme over en voksen kvinnes underliv? Jeg forholder meg til modne kvinner som oppfatter sin situasjon som et reelt problem. Til sammenlikning har det offentlige operert mange kosmetiske problemstillinger i alle år, inklusive kjønnslepper. Hvor er forskjellen?

Mer fra Ideer