Ideer

Tar ex.phil. tilbake

Mens ordningen med forberedende kurs i vitenskapsteori og filosofi er under press i norsk høyere utdanning, velger danskene nå å gjeninnføre et obligatorisk «filosofikum» etter at de avviklet ordningen i 1971, melder Forskerforum. I arbeidet med det nye emnet, som kan få navnet «Akademia», har danskene latt seg inspirere av norske universiteter. «Det er viktig at vi innimellom stopper opp og reflekterer over hvem vi er, og hva det vil si å være menneske i et moderne samfunn», uttaler forskningsminister Tommy Ahlers. Han tror dette på sikt kan lede til at studentene blir mindre stresset. Emnet skal gi en innføring i vitenskap, teknologiforståelse, vitenskapsteori og -historie, forholdet mellom vitenskapen og samfunn, samt etikk og «akademiske redskap».