Ideer

AldriMet på navnediskusjon

De nye skiltene til Oslos Universitet Hvis Navn Vi Ikke Nevner – Storbyuniversitetet skaper bråk.

---

Midt i debatten

Curt Rice er rektor ved Oslomet, Storbyuniversitetet, den tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus.

I hardt vær fordi de nye skiltene på skolen leser «Oslo Metropolitan University» i store og fete bokstaver, før det norske navnet «Storbyuniversitetet». Debatten har gått i nettavisen Khrono de siste ukene.

PS: Morgenbladets språknorm tilsier at navnet på universitetet skrives «Oslomet».

---

– Dere har begynt omskiltingen av det vi pleide å kjenne som Høgskolen i Oslo og Akershus. Det har skapt problemer, senest nå ved at dere har satt opp skilt på verneverdige bygg uten tillatelse fra Plan- og bygningsetaten?

– Den biten kan jeg ikke kommentere, jeg er på Arendalsuka og har ikke oversikt over alle detaljene der.

– OK, men la oss da snakke om selve skiltene: To av deres egne professorer har i Khrono kalt det «uhørt» at de nye skiltene viser det engelske navnet på universitetet – Oslo Metropolitan University – først og med størst bokstaver. Hvorfor i all verden valgte dere det?

– Vi har en forkortelse i både det norske og det engelske navnet, som er Oslomet. Og vi har lyst til å gjøre det forståelig hva den forkortelsen er, og den er basert på det engelske navnet. Da er det viktig å vise hva som ligger i den forkortelsen. Og det er et internasjonalt universitet, vi finner det naturlig å skilte både på norsk og engelsk. At noen har sterke meninger om det – vel, det må de bare ha.

– Kunne dere ikke i det minste skrevet det norske navnet, Storbyuniversitetet i Oslo, først?

– Vi tok en annen beslutning, og vi er både komfortable med det og stolte av det. Jeg synes vi har fått flotte skilt.

– Greit nok, men når det allerede har vært så mye bråk rundt dette navnevalget, kunne det jo vært naturlig, kanskje et taktisk valg, å velge å bruke det norske navnet først? Heller enn å gjøre noe som ifølge Språkrådet bryter med deres egen språknorm?

– Altså, den norske språknormen er ivaretatt, jeg er uenig med Språkrådets vurdering der. Hva som er naturlig eller ikke naturlig, skal jeg ikke gi meg inn på.

– Da dere valgte Oslomet som navn, brukte du som argument at uttrykket metropolitan uansett var så godt innarbeidet at det ga mening. Men nå må universitetsnavnet skrives på engelsk for at folk skal forstå hva Oslomet betyr?

– Da vi valgte navnet, var det veldig viktig å finne et navn som ikke skulle forveksles med Universitetet i Oslo. Vi måtte finne noe som kunne skilles oss fra dem, og likevel si hvor vi ligger, nemlig i Oslo, det er jo helt vanlig å bruke bynavnet. Da skilte metropolitan seg ut som en god kandidat. Så var det litt vanskelig fordi metropolitansk eller metropolsk ikke var særlig innarbeidet som norske ord. Dermed tok vi med den etablerte oversettelsen, Storbyuniversitetet.

– Hva var galt med Profesjonsuniversitetet i Oslo, for eksempel? Det er jo ikke lett å forveksle med Universitetet i Oslo?

– Så å si samtlige universiteter i Norge driver med profesjonsutdanning, det ville være sært å påberope seg at man er eneste som driver med det.

– Ikke mer sært enn å si at man ligger i en storby, som vel tre-fire av de andre universitetene også gjør?

– For oss var det viktig å bruke ordet Oslo, å bruke ordet universitet, og å finne noe som ikke lett forveksles med Universitetet i Oslo. Men du, dette er en sak det for lengst er satt punktum for.

Hanne Østli Jakobsen

Forskningsjournalist, med særlig interesse og hjerte for EDB-teknologi og demokrati.