Ideer

Billige retoriske poeng i abortdebatten

Det mangler gode argumenter på begge sider, skriver logikksjekkerne.