Ideer

Det er rasisme i tallene

Forskningen til nå har underberegnet hvor avgjørende rasisme er for å forklare politivold.

Kun for abonnenter