Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Ideer

Smarttelefonpandemien

Koronakrisen er i ferd med å endre maktbalansen mellom offentlige og private interesser på måter som vil prege våre liv lenge etter at pandemien er over.

Kun for abonnenter