Ideer

Bør det være patent på vaksiner i en pandemi?

India og Sør-Afrika ønsker å lempe på patentrettighetene midlertidig for covid-19-vaksiner. Forslaget møter sterk motstand fra høyinntektsland og den farmasøytiske industrien.

Kun for abonnenter