Ideer

For å lykkes med sirkulærøkonomien må økonomer forstå molekyler så vel som marginer

Vi må utvikle et nytt vokabular for å forklare hvordan økonomien kan operere innenfor jordens bæreevne.