Ideer

Skriving for samfunnslivet

Å jobbe med skriving i skoleløpet er etter vårt syn ikke teoretisering, men en praktisk virksomhet som har med medborgerlig dannelse å gjøre.

Kun for abonnenter