Ideer

Denne utgaven av Jesus er ikke lett å like

Hos Markus opptar miraklene uforholdsmessig stor plass før korsfestelsen og gjenoppstandelsen. Det er lignelsene som gir boken litterær kvalitet.