Ideer

Vi har et felles ansvar for den offentlige samtalen

Tore Wig mener jeg ønsker meg lenestolteoretisering i mediene. Ham om den lesningen.