Ideer

Møtereferat: En aften som skal snu opp-ned på tankemønstre

Mennesker i partikler: Med «Quantum Social Change» forteller Karen O’Brien oss at en annen verden er innen rekkevidde.