Ideer

Møtereferat: – Vi forsøker å forstå verden på nytt

Hvor ender dansen med algoritmene?