Ideer

Det har skjedd et paradigmeskifte i svensk politikk. Danmark brukes som et forbilde, skriver Sylo Taraku