Ideer

Jo, klimaproblemet kan lede verden til undergang

Et strengt naturvitenskapelig perspektiv er utilstrekkelig for å forstå trusselen vi står overfor.