Ideer

Hvorfor er det så vanskelig å forutsi regimers fall?

Vi kan identifisere tre hovedårsaker bak store omveltninger, skriver Ole Henrik Borchgrevink Hansen.