Ideer

Skolen kan skape retningsløs klimaaktivisme

Norsk skole skal utdanne «endringsaktører» for en bærekraftig fremtid. Isteden risikerer den å utstyre elevene med kunnskap av det gale slaget.