Ideer

Vi bør ikke oppgi ideen om beroligelse av Russland

En presis forståelse av beroligelse og avskrekking er avgjørende for å sikre Norges trygghet i brytningstiden vi er inne i, skriver Ingeborg Bjur.