Essay

Aids: Epidemien som formet det moderne Norge

Da aids kom til Norge, tok leger og andre vitenskapsfolk til orde for å sperre smittede inne på psykiatrisk avdeling. Myndighetene valgte en linje som skulle forandre Norge, skriver Ketil Slagstad.