Ideer

Achille Mbembe: - Med dagens nihilisme er det viktig å holde fast ved en form for utopi

Han diskuterer rasisme, dødsverdener og ødeleggelsen av planeten. - Likevel er alt jeg skriver, tenkt som omsorg og reparasjon, sier Achille Mbembe, vinneren av Holbergprisen 2024.