Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Intellektuell verktøykasse

Flere har i den pågående skoledebatten spurt om hvorfor i all verden det er så viktig at elever lærer matematikk og naturfag. Et grundig svar på det spørsmålet gis for eksempel i Carl Sagans bok The Demon Haunted World: Science as a candle in the dark.

Sagan kjempet store deler av sitt liv for å øke folks bevissthet omkring viktigheten av skikkelig realfagsundervisning for barn og unge, ikke minst fordi det gjør dem bedre rustet til å møte en del av livets utfordringer ved at de blir utstyrt med det han kaller et “Baloney Detection Kit”.

Sagans poeng er altså at realfaglig opplæring gir folk en intellektuell verktøykasse for å avsløre svada og humbug. Men det er kanskje nettopp derfor visse intellektuelle miljøer ønsker å svekke realfagenes stilling i skoleverket ytterligere?