Debatt

Klimadebatt vs. debattklima

[object Object]

Debattklima

Jeg har fått mange reaksjoner på min baksideartikkel i Morgenbladet 13. april. Noen av dem har kommet direkte, noen er gjengitt i Morgenbladet 20. april.

Felles for mange av dem som har skrevet, er imidlertid at de tror at jeg har skrevet et innlegg i klimadebatten. Det har jeg i grunnen ikke gjort. Mitt anliggende var å si noe om debattklimaet i klimadebatten. Jeg syns nemlig debattklimaet tidvis er ubehagelig, og det står jeg fast ved – selv om Hanno Sandvik (20. april) sikkert kan ha rett i at det har vært ubehagelig før også.

Men jeg syns altså fortsatt ikke at det er tegn på sivilisert debatt at aviser og autoritetspersoner, som for eksempel statsrådene Kristin Halvorsen og Helen Bjørnøy, kan latterliggjøre, skjelle ut og bløffe om sine meningsmotstandere fremfor å bruke argumenter.

Bjørnøy gjorde nettopp dette i et intervju i Morgenbladet 6. april, og det var dette som foranlediget min reaksjon. Hennes svarinnlegg til meg berører overhodet ikke dette.

Kristin Clemet

Civita

Mer fra Debatt