Debatt

Snarere tvert imot

Hjernevask

«Frastøtende skråsikkerhet» er overskriften på et pussig innlegg fra Trond Blindheim og Thor Øyvind Jensen i Morgenbladet 19. mars. Det inneholder noen påstander, eller skråsikkerheter, som jeg var sikker på at andre ville ta opp, men jeg kan ikke registrere at det har skjedd.

I innlegget leser man en oppramsing av forfatternes syn på hvordan homofili er blitt betraktet gjennom tidene:

«… via truende og forbudt (hos jøder, muslimer og kristne), til medisinsk avvik og diagnose, videre til å ses som en normalt medfødt variasjon og frem til dagens stadig mer vanlige syn: at homofili langt på vei er selvvalgt som en slags kulturell egenart, et markant personlig identitetstrekk.»

Ettersom samtlige, gamle som unge, kvinner som menn, innvandrere som etnisk norske, som ble intervjuet på gaten i programmet Hjernevask konkluderte med at homofili er medfødt, lurer jeg på hvor Blindheim og Jensens konklusjon om at det blir stadig mer vanlig å tro at dette er selvvalgt, kommer fra? Min opplevelse er vel heller tvert imot.

Finnes det overhodet noen undersøkelser som underbygger deres skråsikkerhet?

Christopher Rødsten

Oslo