Debatt

Litt klimatologi-historie

Klimadebatten

I begynnelsen av 2007 ble det holdt et møte i Paris i regi av IPCC der deler av Klimapanelets fjerde rapport ble utferdiget. Det er i ettertid blitt diskutert hva som skjedde på møtet. Her til lands er det særlig blitt spekulert i hva som var bakgrunnen for at den norske delegasjonen ønsket å fjerne henvisning til varmeperioden mellom 1925 og 1945 i Arktis. Hvis målestasjoner ikke viser tydelig temperaturøkning i Arktis i forhold til denne perioden, svekkes påstanden om menneskeskapt global oppvarming, da denne i teorien tydeligst skal manifestere seg her.

Den norske delegasjonen, med fortidsklimatolog Eystein Jansen, har til tross for pålegg fra Miljøverndepartementet unnlatt å utlevere offentlige dokumenter som kan kaste lys over saken.

Etter dette møtet i Paris fikk Jansen e-post fra Richard Somerville, som skriver at New Scientist øyensynlig snart vil publisere IPCC-kritiske saker. I New Scientists planlagte lederartikkel, som Somerville har limt inn i e-posten til Jansen, hevdes det at det skal ha foregått utstrakt politisk innblanding under behandlingen av IPCC-rapporten. Redaktøren beklager, i likhet med skeptikere, at forfatterne ikke er villige til i åpenhet å diskutere endringene som er gjort i rapporten.

Somervilles anliggende, som Jansen istemmer, er ikke å gå inn i en diskusjon som vil åpne for kritikk, men ved hjelp av så mange underskrifter som mulig fra de koordinerende hovedforfatterne (CLA) kontant avvise kritikken. Før brevet til New Scientist er skrevet, blir disse hovedforfatterne anmodet om å stille sine underskrifter til disposisjon.

Ifølge Jansen skal jeg bare bekrefte Maren Næss Olsens reportasje om trusselklimaet i Morgenbladet 30. september når jeg i debattinnlegget «Klimaideologiens endelikt» to uker senere med klimaforskernes egne utsagn viser at hennes påstander må være gale. Jansen hevder i sitt svar 21. oktober at min gjendriving av reportasjens mange feilaktige påstander er «konspirasjoner». Dette er i beste fall gal språkbruk som vitner om uklar tankegang.

Nicolay Stang

Leder i Klimarealistene

Mer fra Debatt