Debatt

Gundersens skivebom

Riksantikvaren

Morgenbladet serverte fredag 13. juli en leder som påkaller smilet mer enn indignasjonen. Avisens Håkon Gundersen skriver indignert at Aftenposten utnevner opproperne som krever ny riksantikvar til «kulturpersonligheter». Vår medlidenhet går til Aftenpostens kulturredaktør Åmås, hvis høye terskel for Holmekritiske innlegg ikke fortjener en slik salve. I motsetning til Morgenbladet har nå i hvert fall Aftenposten dekket riksantikvar Holmes ulike viderverdigheter ganske bredt. Men Gundersen bommer likevel stygt. Det er Dagbladet som omtalte oppropet og andre vernesaker hvor Holme har høstet kritikk. Aftenposten har så langt ikke omtalt oppropet.

«Tordenskiolds soldater» omtaler lederen oppropets underskrivere. Kun 2 av de 23 står til karakteristikken. De omstridte vernesakene dreier seg uten unntak om objekter av nasjonal betydning – ikke lokal som lederen hevder. Det er jo nettopp derfor Riksantikvaren i utgangspunktet grep inn, for til slutt å frafalle.

Gundersen og Morgenbladet er selvfølgelig i sin fulle rett til å velge å tro på Holmes versjon, og fremfører Holmes velkjente argumentasjon og ansvarsfraskrivelser. Gundersen hevder at Holme driver balansekunst. Dette er feil. Jørn Holme vandrer stødig videre på lokalpolitikernes side og gir de statlige nasjonale verneinteressene på båten. Derfor bør han skiftes ut før han får gjort enda mer skade.

Henning Bergersen

Ragnar Kristensen

Initiativtagere til oppropet
«Ny riksantikvar må utnevnes nå»